Základy finančního účetnictví

31.01.2014 11:26

Finanční účetnictví patří nezbytně ke každému solidnímu podniku. Jste-li živnostník, máte ze zákona povinnost provádět náležité účty ke každé své operaci a pohybu peněz. Účtování lze využít například při nákupu materiálu nebo zboží, ale také pohledávek a dalších finančních akcí. Normy jsou stanoveny zákonem o účetnictví, který nařizuje dodržovat také určité náležitosti jednotlivých dokumentů.

Účtování na stranách má dáti a dal, umožňuje přehled o majetku firmy a také o jeho pohybu. Díky rozvaze lze pak vypočítat takzvaný hospodářský výsledek, který je rozdílem mezi příjmy a výdaji za uplynulé účetní období. To může být hlavně roční, ale existují i menší časové úseky, například čtvrtletí.

Účetní doklady nesmí chybět

Kvalitní účetnictví je neodmyslitelně spjaté s doklady, které je třeba pečlivě vyplňovat a dodržovat určité formy a normy. Jedná se především o tyto účetní dokumenty:

·         Faktury

·         Příjmové a výdajové doklady

·         Bankovní výpisy

·         Vnitřní účetní doklady- Též interní, patří sem například příjemky, výdejky nebo výplatní listiny zaměstnanců

Každý účetní doklad by měl být veden správně, čitelně, bez chyb, průkazně a úplně. Pokud dodržíte tyto základní povinnosti, nemáte se čeho obávat.

Dříve existovaly dva typy účetnictví, bylo to takzvané podvojné a jednoduché. Jednoduché dnes nahrazuje daňová evidence.

Jak se stane fyzická osoba účetní jednotkou

Fyzické osobě vzniká v některých případech také povinnost vést řádně účetnictví ve své účetní knize, která je jakýmsi hlavním dokladem. Fyzická osoba se tedy stává účetní jednotkou v těchto případech:

1.       Obrat předchozího účetního roku dosáhl více než 15 milionů korun

2.       Sami jste se rozhodli vést finanční účetnictví

3.       Při zapsání do obchodního rejstříku

Právnické osoby mají tuto povinnost vždy. Zde se jedná hlavně o obchodní společnosti, tedy akciové, společnosti s ručením omezeným, družstva a další.

Autor: Dronte