Práce na dohodu

18.07.2013 18:33

Dohoda o pracovní činnosti

Jedná se o pracovně právní poměr, který není vykonáván jako hlavní činnost, neboť je časově limitován. Se zaměstnavatelem můžete uzavřít tuto smlouvu v případě, že se jedná o práci, která je přesně stavená a může se pravidelně opakovat, avšak není vykonávaná na hlavní pracovní poměr. Ze zákona nesmíte překročit limit 300 hodin za kalendářní rok a 20 hodin týdně. Dohoda o pracovní činnosti musí být vždy uzavírána písemně mezi dvěma stranami, které v dohodě musí být přesně označené, dále musí obsahovat sjednanou práci, o kterou se jedná, rozsah pracovní doby a zda se jedná o smlouvu na dobu určitou či neurčitou (může se jednat o pravidelně se opakující činnost). Platnost nabývá podpisy. Pokud bude chtít jedna se zúčastněných stran od smlouvy odstoupit, může tak učinit jednostranně a bez udání důvodu s 15 denní výpovědní lhůtou.

Zdravotní a sociální pojištění

Dohoda o pracovní činnosti vymezuje povinnosti platit sociální pojištění v případě, že Váš měsíční výdělek převýší částku 10000 korun, zdravotní pojištění je povinné vždy. Pokud této částky nedosáhnete, nemáte povinnost odvodů. Je však nezbytné, aby byla částka správně napsána i ve smlouvě, pokud je tam výše odměny stanovena vyšší a Vy této odměny nedosáhnete, stejně jste povinni odvádět zdravotní a sociální pojištění státu.

Dohoda o provedení práce neboli DPP

Jde o velmi populární typ pracovního poměru, který nemá velký rozsah. Většinou se jedná o tak zvané přivýdělky. Velkou výhodou je, že dohoda o provedení práce (dále jen DPP) je velmi flexibilní a to především pro zaměstnance. Je sjednána na přesně stanovený úkol a časové omezení je na 300 hodin za kalendářní rok. Pro srovnání, před dvěma lety to byla pouhá polovina, takže v tomto směru jsou dnes již lepší podmínky. Dohoda o spolupráci nabízí velké možnosti.

 

Autor: Martina Richterová